Aktualności

GRYF GMINA ZAMOŚĆ WYBRAŁ NOWE WŁADZE

W dniu 13 lutego 2020 roku w Mokrym odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków STS GRYF Gmina Zamość. Ustępujący zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w latach 2016-2019. Następnie Członkowie Walnego Zebrania wybrały nowe władze na kolejną kadencję.

Zarząd STS GRYF GMINA ZAMOŚĆ
Prezes – Tomasz Bondyra
V-ce Prezes – Michał Adamczuk
V-ce Prezes – Bartłomiej Przyczyna
Skarbnik – Michał Burcon
Sekretarz – Tomasz Goździuk
Członek – Paweł Szajewski

Komisja Rewizyjna STS GRYF GMINA ZAMOŚĆ
Przewodniczący – Łukasz Bury
Członek – Rafał Burak
Członek – Mirosław Garbaty