Aktualności

Gryf otrzymał Brązowy Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej

W dniu 29 listopada nasze stowarzyszenie otrzymało Brązowy Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Program Certyfikacji to innowacyjny projekt mający za zadanie podniesienie jakości szkolenia w szkółkach piłkarskich na terenie całej Polski. W jego pierwszej edycji do Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło 1197 formularzy zgłoszeniowych. Ostatecznie wszystkie wymagania formalno-prawne spełniły 694 podmioty i to właśnie im na mocy decyzji Komisji Weryfikacyjnej oraz Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich zostały przyznane certyfikaty, które obowiązywać będą do 30 czerwca 2021 roku.

Otrzymanie certyfikatu dla Gryfa Gmina Zamość to ogromne wyróżnienie i docenienie dotychczasowej naszej pracy w zakresie szkolenia młodych piłkarzy. Jest to również ogromna szansa rozwoju dla naszego klubu a przede wszystkim uczestników szkolenia w naszym klubie. – Tomasz Bondyra (prezes Gryf Gmina Zamość)