Aktualności

Najlepsi orlicy w lipcu

Nagrody miesięczne za czerwiec i lipiec otrzymują:

Gracz Miesiąca – Gajewski Oskar

Piłkarz Wzorowy – Albingier Hubert

Mistrz Treningu – Bondyra Marcel