Aktualności

Piłkarska Gala GRYFA

W dniu 21.02.2020r. o godz. 17.30 w świetlicy w Zawadzie odbyła się Piłkarska Gala STS „Gryf” Gmina Zamość. Celem Gali było podsumowanie działalności klubu za 2019 rok, w płaszczyznach: sportowej, szkoleniowej, organizacyjnej i wielu innych, mających wpływ na funkcjonowanie Stowarzyszenia.Spośród wielu zaproszonych gości obecni byli:Poseł na Sejm – Sławomir Zawiślak, Wójt Gminy Zamość – Ryszard Gliwiński, Vice przewodniczący Rady Gminy Zamość – Piotr Koczułap, Vice przewodniczący Rady Gminy Zamość – Jacek Adamczuk, Radna Powiatu Zamojskiego – Małgorzata Soboń,Radny Gminy Zamość – Sylwester Dobromilski, Dyrektor GOK – Jarosław Kalbarczyk, Dyrektor SP Żdanów – Anna Kowalczyk, Dyrektor SP Mokre – Beata Nowak, Jan Złomańczuk – trener zespołów ekstraklasowych, Nowo wybrany Zarząd STS Gryf Gmina Zamość: prezes Tomasz Bondyra, vice prezes Michał Adamczuk, vice prezes Bartłomiej Przyczyna, skarbnik Michał Burcon, sekretarz Tomaasz Goździuk, członek Paweł Szajewski, Trenerzy, zawodnicy, rodzice zawodników i sympatycy STS Gryf Gmina Zamość. Całość relacjonowały lokalne media: Katolickie Radio Zamość, Zamojska Telewizja Internetowa, Kronika Tygodnia. Prowadzący Piłkarską Galę dyrektor sportowy Tomasz Goździuk uroczyście przywitał wszystkich przybyłych gości i życzył im miłych wrażeń i niezapomnianych chwil. Następnie prezes STS Gryf Gmina Zamość Tomasz Bondyra pokazem slajdów zaprezentował cały dorobek Klubu za 2019 rok: drużyny młodzieżowe i seniorskie, osiągnięte sukcesy, zrealizowane cele sportowe i szkoleniowe oraz współpracę z Gminą Zamość, partnerami i sponsorami. W kolejnej części Tomasz Bondyra i Michał Burcon wręczyli nagrody i podziękowania dla partnerów i sponsorów STS Gryf Gmina Zamość. Wśród nagrodzonych firm, instytucji i osób znaleźli się:

DERKOM – Dariusz Klimczuk

M3SPORT – Mariusz Kobylarz

ZAMDRUK – Dariusz Górski

SD PROJEKT – Michał Adamczuk

MIRKOL – Mirosław Garbaty

ZAMOJSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE – Dariusz Danilewicz

ARLEN MEBLE – Artur Brzyski

METRO – Katarzyna Karchut

TELAKCES – Paweł Czajkowski

SZEFBUD – Krzysztof Szerafin

EKOKARBON – Anna Sacawa

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY ZAMOŚĆ – Sławomir Wiśniewski

EXTRAPRICE – Wojciech Skuba

STAROSTWO POWIATOWE ZAMOŚĆ – Stanisław Grześko

GMINA ZAMOŚĆ – Ryszard Gliwiński

Skarbnik STS „Gryf” Michał Burcon przedstawił program współpracy ze szkołami Gminy Zamość „Aktywna szkoła”, na podstawie którego prowadzona jest punktacja dla małych i dużych szkół, których uczniowie trenują w Gryfie. Na podstawie punktów prowadzona jest klasyfikacja najlepszych szkół, które są przez klub nagradzane.

Nagrody dla najlepszych szkół programie „Aktywna Szkoła” odebrały:

 1. ZSPiP Kalinowce – dyrektor Jolanta Bondyra

 2. SP Mokre – dyrektor Beata Nowak

 3. SP Żdanów – dyrektor Anna Kowalczyk

Bardzo podniosłą ceremonią była prezentacja drużyn piłkarskich STS „Gryf” Gmina Zamość i wręczenie zawodnikom bluz sportowych. Trenerzy przedstawiali dorobek sportowy swoich grup i wręczali (w asyście gości honorowych) zawodnikom młodzieżowym bluzy piłkarskie Akademii Gryfa.

 • Żaki – 28 zawodników, trener Przemysław Gałka

 • Orliki – 22 zawodników, trener Rafał Burak

 • Młodziki – 29 zawodników, trener Paweł Szajewski

 • Trampkarze – 22 zawodników, trener Jarosław Wolski

Wszystkie drużyny młodzieżowe okazale zaprezentowały się przybyłym gościom Piłkarskiej Gali, nie zabrakło gromkich braw i okrzyków radości – szczególnie wśród rodziców.Emocje sięgnęły zenitu, gdy trenerzy wyróżniali po 3 najlepszych ich zdaniem zawodników ze swoich grup. Zadanie było niezwykle trudne, gdyż jak stwierdził trener Rafał Burak „Niezwykle trudno jest wybrać wyróżniających się zawodników, skoro wszyscy dają tyle serca żeby być wyróżnionym”. Tomasz Goździuk odczytał krótką charakterystykę każdego z piłkarzy przygotowaną przez trenerów, natomiast wójt Ryszard Gliwiński wraz z prezesem Tomaszem Bondyrą wręczali nagrodzonym pamiątkowe statuetki.

Najlepsi z najlepszych to:

 • Żaki: Tymon Bazan, Aleksander Szpindor, Adriam Greszta

 • Orliki: Jaś Szpindor, Kacper Nalepko, Jakub Chraplewski

 • Młodziki: Alan Kowalski, Jakub Zawadzki, Wiktor Zięba

 • Trampkarze: Kamil Głowacki, Bartosz Radliński, Karol Ślepko

 

W końcowej części uroczystości nastąpiły przemówienia gości. Jako pierwszy głos zabrał Sławomir Zawiślak, który gratulował wszystkim zaangażowanym w życie Gryfa, że mogą uczestniczyć w tak podniosłym wydarzeniu, którego zazdroszczą nam kluby na zamojszczyźnie. Podkreślił pracę i trud zawodników, rodziców i działaczy, którzy poprzez swoje zaangażowanie podnoszą poziom piłkarski w regionie i dają właściwy przykład innym. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński w swoim wystąpieniu wspomniał, że nie spodziewał się, że tak szybko „projekt Gryf”, którego był pomysłodawcą urośnie do niebywałych rozmiarów, a marka Klubu będzie rozpoznawalna na całej zamojszczyźnie a nawet w województwie. Wszystko to dzięki zapałowi garstki ludzi, którzy 9 lat temu podjęli się próby budowania gminnego klubu i którzy zarazili swoją ideą i pasją kolejne rzesze ludzi. Widząc, jakie dobro dla Gminy Zamość przynosi działalność Gryfa zobowiązuje się dalej wspierać zarząd w podejmowanych zadaniach.Jako ostatni głos zabrał Jan Złomańczuk, gratulując Zarządowi takiego przedsięwzięcia i osiąganych sukcesów sportowych. Jako długoletni trener ekstraklasowego GKS Bełchatów wręczył prezesowi Tomaszowi Bondyrze pamiątkową koszulkę tego zasłużonego klubu.Na zakończenie Piłkarskiej Gali STS „Gryf” Gmina Zamość wszyscy zawodnicy, trenerzy i goście honorowi stanęli do wspólnego zdjęcia przy dźwiękach piosenki zespołu Queen – „We Are The Champions„.