Aktualności

Rada Rodziców STS Gryf

W dniu 19 maja w Mokrem odbyło się spotkanie  Zarządu STS Gryf z trenerami oraz rodzicami zawodników naszego stowarzyszenia. Na spotkaniu wspólnie omówiono dotychczasową  działalność klubu oraz  dokonano  wyboru  Rady Rodziców STS Gryf Gmina Zamość na nową kadencję. Nowo wybrana Rada Rodziców dokonała wyboru Przewodniczącego.

Przewodniczący Rady Rodziców – Pani Katarzyna Sudak.

Vice Przewodniczący Rady Rodziców –  Pan Dariusz Sirko

W skład Rady Rodziców weszli: Adam Szwed, Joann Blicharz, Anna Detko, Aneta Radlińska, Iwona Świstowska, Katarzyna Sudak, Edyta Łyś, Katarzyna Łapa, Krzysztof Kozak, Dariusz Łyś, Sylwester Galan, Piotr Karaś, Dariusz Sirko, Krzysztof Kardos