RADA RODZICÓW

Przewodniczący Rady Rodziców – Pani Katarzyna Szpuga.

Vice Przewodniczący Rady Rodziców –  Pan Dariusz Sirko

 Rada Rodziców: Adam Szwed, Joann Blicharz, Anna Detko, Aneta Radlińska, Iwona Świstowska, Katarzyna Sudak, Edyta Łyś, Katarzyna Łapa, Krzysztof Kozak, Dariusz Łyś, Sylwester Galan, Piotr Karaś, Dariusz Sirko, Krzysztof

 

Wszystkim Członkom Rady życzymy wytrwałości w realizacji założonych celów.
Tomasz Bondyra
Prezes STS Gryf Gmina Zamość