„Ze Sportem ku zmianom” – Rekrutacja

załączniki do pobrania:

Wniosek 1:FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Wniosek 2:DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Wniosek 3: OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 

Jak przystąpić do rekrutacji?

Odbędzie się ona na podstawie określonych w regulaminie kryteriów formalnych oraz złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie przy spełnieniu kryteriów. Formularze dokumentów rekrutacyjnych można pobrać ze strony, wypełnić, podpisać, w przypadku dzieci i młodzieży podpis obowiązany jest złożyć rodzic lub opiekun prawny. Komplet dokumentów można złożyć w siedzibie Organizacji do wyznaczonej i zabezpieczonej skrzynki podawczej lub przesłać skan dokumentów pocztą e-mail, złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

W celu rekrutacji należy przesłać wniosek numer 1, 2 oraz 3 wraz z podpisami.