WŁADZE

Władze klubu:

Prezes : Tomasz Bondyra

Wiceprezes ds. współzawodnictwa sportowego: Michał Adamczuk

Wiceprezes ds. organizacji i promocji: Bartłomiej Przyczyna

Skarbnik : Michał Burcon

Sekretarz : Tomasz Goździuk

Członek Zarządu: Paweł Szajewski

Komisja Rewizyjna:  Łukasz Bury, Rafał Burak, Mirosław Garbaty