W dniu 29 listopada 2019 roku Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe GRYF Gmina Zamość  otrzymał certyfikację Polskiego Związku Piłki Nożnej na poziomie brązowym. Program nakłada na szkółki m.in. zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry szkoleniowej, zadbanie o infrastrukturę i sprzęt treningowy czy pracę zgodnie z obranym programem szkolenia. Wszystko po to, by dbać o rozwój kandydatów i kandydatek na piłkarzy, a także by zmaksymalizować ich szanse na dojście do poziomu profesjonalnego. Na chwile obecną w Akademii GRYF Gmina Zamość prowadzimy szkolenie dla zawodników w rocznikach 2008 -2016. Prowadzimy zajęcia w grupach minimum 3 razy w tygodniu oraz zajęcia indywidualne dla bramkarzy i najbardziej uzdolnionych zawodników. Drużyny akademii uczestniczą w wielu turniejach oraz biorą udział w obozach sportowych w okresie wakacyjnym.

 

Program Certyfikacji PZPN - logotyp biały

 

CEL Akademii GRYF Gmina Zamość:

  • Zapewnienie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość.
  • Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Zamość.
  • Zapewnienie podnoszenia poziomu umiejętności w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży.
  • Umożliwienie dzieciom i młodzieży współzawodnictwa sportowego w różnego rodzaju rozgrywkach i imprezach sportowych.
  • Poprzez przeprowadzenie procesu szkoleniowego wychowywanie młodzieży w duchu fair play, tolerancji, oraz przygotowania do aktywności w życiu społecznym.

„Sport wychowuje i uczy” – podniesienie własnej samooceny, umiejętności pracy w zespole oraz potrzebę pracy na rzecz społeczeństwa to cechy jakie dzieci i młodzież nabywa poprzez współzawodnictwo sportowe.

Podejmowane działania przy realizacji programu przyczynią się do kształtowania właściwych zachowań zdrowotnych, przeciwdziałania przemocy i ograniczenia sięgania po środki uzależniające przez młodych ludzi. Przebywanie pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawczej przyczyni się do kształtowania prawidłowych zachowań społecznych  i lepszego dostosowania się uczestników do ogólnie obowiązujących norm społecznych.