Opłata miesięczna członkowska zawodnika  Akademii GRYF Gmina Zamość wynosi 60,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt złotych) i uiszczana jest z góry najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na numer konta:

 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu

Rachunek: 02 9644 0007 2013 0009 1141 0003

„Imię i Nazwisko uczestnika/ów + nazwa grupy + nazwa miesiąca”.

 

Deklaracja Zawodnika Akademia GRYF 2022

Karta informacyjna RODO GRYF Gmina Zamość

Regulamin Akademii GRYF Gmina Zamość