Zarząd

Prezes Zarządu: Tomasz Bondyra

Wiceprezes ds. organizacji i promocji: Michał Adamczuk

Wiceprezes ds. współzawodnictwa sportowego: Bartłomiej Przyczyna

Skarbnik: Michał Burcon

Sekretarz: Jerzy Żukowski

Członek Zarządu: Paweł Szajewski


Komisja Rewizyjna

Łukasz Bury, Rafał Burak, Mirosław Garbaty

Akademia GRYF Gmina Zamość

Dyrektor Akademii:  Sebastian Luterek

Administracja

Kierownik ds. bezpieczeństwa:  Mirosław Szarolowlec

Spiker: Zygmunt Luterek

Media:  Kamil Tomczyszyn, Tomasz Tomczewski

Administracja obiektu:  Mariusz Sokołowski, Dariusz Sowiński