GRYF WSPÓŁPRACUJE Z RAKOWEM!

To kolejny kamień milowy w historii Gryfa Gmina Zamość.
Dzisiaj w obecności Prezesa Tomasza Bondyry i koordynatora naszej akademii Sebastiana Luterka została podpisana umowa o współpracy z RAKOWEM CZĘSTOCHOWA!

Przed kilkoma tygodniami z udziałem wielu znamienitych gości świętowaliśmy 10-lecie Klubu. Kolejną okazją do radości było uroczyste otwarcie Stadionu Gminnego w Zawadzie, na którym rozgrywamy swoje mecze. 20 sierpnia 2021 r. to następna ważna data w historii Gryfa. Tego dnia w Częstochowie podpisaliśmy bowiem umowę o współpracy z Rakowem. Jesteśmy pewni, że dzięki temu będziemy mogli podnieść jakość szkolenia w naszej Akademii. Wszak, jak uczyć się, to od najlepszych!

O szczegółach umowy informuje Prezes STS Gryf Gmina Zamość: – Przedmiotem umowy jest współpraca pomiędzy stronami w zakresie szeroko rozumianego procesu szkolenia zawodników grup młodzieżowych obu klubów oraz klubów działających pod ich patronatem. Wkrótce powstanie harmonogram kontaktów szkoleniowych i wspólnych inicjatyw służących podniesieniu jakości szkolenia. Do inicjatyw takich zaliczyć można: uczestnictwo trenerów i instruktorów w treningach prowadzonych przez trenerów Akademii RKS Raków Częstochowa wspólne organizowanie konferencji szkoleniowych, konsultacje w zakresie programów treningowych, wspólne treningi i tym podobne inicjatywy – wylicza Tomasz Bondyra.

Zgodnie z zapisami umowy GRYF Gmina Zamość wyraża zgodę na uczestnictwo swoich zawodników w testach i innych zajęciach w sytuacji, gdy Akademia RKS Raków Częstochowa pisemnie zwróci się z taką prośbą. RKS Raków Częstochowa wyraża zgodę na wykorzystywanie przez GRYF Gmina Zamość oraz media informacji o nawiązaniu współpracy w zakresie szkolenia grup młodzieżowych, jednocześnie GRYF Gmina Zamość zobowiązuje się promować klub i markę RKS Raków na terenie swojej działalności.