Trenerzy Gryfa spotkali się na uroczystym „opłatku”.

W czasie spotkania podsumowano minione 12 miesięcy pracy i życzono sobie wszelkich pomyślności w Nowym Roku.