Walne Zebranie STS GRYF Gmina Zamość  

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2021 r.  (czwartek) o godzinie 17.30 w Centrum Geoturystycznym w miejscowości Lipsko Polesie odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego GRYF Gmina Zamość.

 

Porządek Walnego Zebrania STS Gryf Gmina Zamość:

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji: uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności stowarzyszenia w 2020 roku.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zgłoszenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi, podjęcie stosownej uchwały.
 10. Plan pracy na 2021 rok.
 11. Wolne wnioski.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Wyciąg ze statutu Stowarzyszenia STS GRYF Gmina Zamość:

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 1/ brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,   2/ przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,   3/ regularnego opłacania składek,  4/ przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 5/ dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

                                                                     Tomasz Bondyra – Prezes Zarządu STS Gryf Gmina Zamość

 

Zaproszenie Walne 2021