WEEKENDOWE ROZGRYF(W)KI AKADEMII

Zawodnicy Akademii Gryf już na dobre trenują na boiskach treningowych w Żdanowie.

Poniżej przedstawiamy harmnonogram na pierwszy weekend kwietnia: